top of page
Erasmus MC_logo.png

De afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC verricht multidisciplinair onderzoek in een open en kritische omgeving.

 

Dit onderzoek wordt vaak uitgevoerd in nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Er zijn twee hoofdprogramma’s: ‘Determinanten en primaire preventie’ en ‘Secundaire preventie en zorg’. In het laatste programma worden de organisatie, processen, effecten, kosteneffectiviteit en ethiek van de gezondheidszorg bestudeerd, inclusief palliatieve en terminale zorg.

In de visie van de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC wordt ‘de behandeling van een individu met kanker bepaald door specifieke kenmerken van de individuele patiënt en deze behandeling moet voortdurend aangepast worden aan de veranderingen die in deze kenmerken worden waargenomen.’ De onderzoeksactiviteiten van de afdeling Interne Oncologie zijn georganiseerd in vijf divisies. De divisie Palliatieve en Ondersteunende Zorg richt zich op de determinanten en het optimaliseren van de kwaliteit van leven van patiënten in de laatste levensfase.

Ondersteund door

logo.ZonMw.jpg

"Zorg voor mensen in de laatste levensfase is een van de belangrijkste maatschappelijke en individuele uitdagingen voor de gezondheidszorg van de 21ste eeuw. Het iLIVE project is erop gericht om diepgaand inzicht te verkrijgen in de zorgen, verwachtingen en wensen van patiënten in de laatste levensfase en hun naasten. In een unieke prospectieve cohortstudie in 11 landen zullen 2200 patiënten met een ernstige ongeneeslijke ziekte worden bevraagd op hun persoonlijke ervaringen. We kijken daarbij naar volwassen patiënten met allerlei diagnoses in diverse zorgsettings".

Agnes van der Heide

"Eén van de twee klinische onderzoeken binnen het iLIVE-onderzoeksproject richt zich op de medicatie die patiënten krijgen. Ongeveer de helft van alle patiënten in de laatste levensfase lijdt aan onvoldoende behandelde symptomen, zoals pijn en misselijkheid. Tegelijkertijd worden potentieel overbodige medicijnen vaak voortgezet tot het einde van het leven. Het medicatieonderzoek heeft tot doel om geautomatiseerde advisering aan de arts over het medicatiegebruik bij een individuele patiënt te ontwikkelen en te evalueren. De inzichten voortkomend uit dit deelproject zullen van waarde zijn voor de dagelijkse zorg voor patiënten met een beperkte levensverwachting. Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  ZonMw".

Lia van Zuylen

iLIVE logo.png

LAATSTE NIEUWS

UPDATES EN RESULTATEN VAN HET PROJECT

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page