top of page
Logo Lund Institute.jpg
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

Palliativt Utvecklingscentrum är en del av Lunds Universitet och Region Skåne. Vårt uppdrag är forskning, utveckling och utbildning av den palliativa vården.

 

Våra värderingar har sin bas i den palliativa vårdens grundfilosofi med en helhetssyn på människan där vår utgångspunkt är patientens och de närståendes behov oavsett diagnos, ålder, bakgrund eller var patienten vårdas. Vi är medvetna om att vård av människor i livets slutskede ställer krav på empati, förmåga att vara nära och möta den lidande människans och de närståendes behov. Med öppenhet och reflektion låter vi detta påverka och utveckla oss själva som människor.

Vårt övergripande mål är att vården av människor i livets slutskede ska ha högsta prioritet, att den palliativa vården är av högsta kvalitet och att vår forskning är nationellt och internationellt erkänd. 

"iLive är ett unikt multinationellt forskningssamarbete kring vård av svårt sjuka och döende patienter. Gruppen vid Palliativt Utvecklingscentrum kommer att tillsammans med kliniska verksamheter i Skåne ingå i ett projekt kring förbättrad hantering av läkemedel till patienter i palliativ vård. Vi har också som särskilt ansvarsområde att arbeta med hantering och bearbetning av data för gruppen som helhet".

Carl Johan Fürst

iLIVE logo.png

SENASTE NYHETERNA

UPPDATERINGAR OCH RESULTAT AV PROJEKTET

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page