top of page
Haukeland_University_Hospital_English.jp

Helse Bergen og Haukeland universitetssjukehus dekker en befolkning på ca 1 million, har rundt 12.000 ansatte og behandler ca 600.000 pasienter årlig.

 

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest er lokalisert på Haukeland universitetssjukehus, med målsetting om å fremme forskning, undervisning og organisering av et godt tilbud innen lindrende behandling. Senteret har tett samarbeid med palliative team og enheter, og er koordinerende senter for bruk av tiltaksplanen “Livets siste dager – plan for lindring i livets sluttfase” i Norge. Per mai 2019 har kompetansesenteret registrert 458 brukersteder for denne planen. Senteret har deltatt i flere EU-prosjekt og koordinerer ERANet-LAC CODE-prosjektet (2017-2020): “Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter I sykehus”. 

 

Universitetet i Bergen er en internasjonalt anerkjent forskningsinstitusjon med 3.600 ansatte og nesten 17.000 studenter. Forskningsgruppe for palliasjon ved Klinisk institutt 1 samarbeider tett med Kompetansesenter i lindrande behandling på Haukeland universitetssjukehus. Sammen utgjør de to enhetene Norges ledende senter for lindring i livets sluttfase, og er anerkjent som et internasjonalt referansesenter for omsorg til døende og deres pårørende.  

"Den norske gruppen er svært glad for å få være med i iLIVE-prosjektet. Vi har i mange år arbeidet for å bedre omsorgen til døende, og vi har koordinert det internasjonale CODE-prosjektet, «Pårørendes vurdering av omsorgen til døende kreftpasienter i sykehus». iLIVE-prosjektet er en naturlig fortsettelse av dette arbeidet. Vi setter stor pris på å få samarbeide med en stor, internasjonal gruppe av dyktige forskere. Haukeland universitetssjukehus er spesielt glad for å få være med i delprosjektet om frivillige og dermed kunne utvide sitt tilbud om bistand fra frivillige til pasienter ved livets slutt og deres pårørende".

Dagny Faksvåg haugen

iLIVE logo.png

Siste nytt

OPPDATERINGER OG RESULTATER AV PROSJEKTET

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page