top of page

Upplevelsen av livets sista tid under covid-19 pandemin

Under Covid-19 pandemin har många människor dött, men de flesta av dem av andra orsaker än Covid-19. Åtgärder som har genomförts för att minska smittorisken har påverkat hela samhället och vården i hög grad, inte minst vården i livets slut.


Syftet med den så kallade Co-LIVE studien var att beskriva närståendes erfarenheter av vården i livets slutskede i Sverige under den ”första vågen”, och jämföra erfarenheterna från dödsfall på grund av Covid-19 med erfarenheterna från dödsfall av andra orsaker.


Ett slumpmässigt urval av anhöriga till personer som avled under mars-september 2020 fick fylla i ett frågeformulär om deras erfarenheter av vården i livets slutskede, med fokus på kommunikation, delaktighet och förtroende. Totalt besvarade 587 anhöriga formuläret (14% avlidna av Covid-19, 65% avlidna av andra orsaker, 21% osäkert vad de avled av). I Covid-19-gruppen fick 28% av de anhöriga göra besök utan begränsningar jämfört med 60% i icke-covid-19-gruppen. Endast 28% av de anhöriga i covid-19-gruppen rapporterade att patienten fick ”tillräckligt med vård från läkare”, vilket var betydligt färre än i icke-covid-gruppen (65%).


Resultatet visade på att anhörigas upplevelse av vården i livets slutskede för personer med Covid-19 var betydligt sämre än anhöriga till personer utan Covid-19. Anhöriga till personer utan Covid-19 påverkades dock också negativt.


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page