top of page

Jag vill bestämma – iLIVE-projektets nya webbsida för medborgardeltagande har lanserats

Nu har vi lagt till en ny del på iLIVE-projektets webbsida dedikerat till medborgardeltagande. För att hedra och lyfta fram betydelsen av volontärers viktiga arbete lanserades den nya delen på den internationella volontärdagen, den 5 december. Den nya sidan har fått namnet ”I want to decide” eller på svenska ”Jag vill bestämma”.


Med iLIVE-projektet hoppas vi kunna påverka hur människor hanterar döendet och döden, och se till att vi integrerar människors åsikter och förväntningar när vi skapar effektiva, men framförallt medmänskliga insatser som kan säkerställa bästa möjliga vård och välbefinnande för alla människor under deras sista tid i livet.


Det yttersta målet med iLIVE-projektet är att utveckla verktyg och kliniska rutiner som ger förbättrat välbefinnande hos patienterna och deras familjer, samt stötta vårdpersonal att ta god hand om patienterna. Projektet ger oss ett unikt tillfälle att utbyta erfarenheter med de andra länder som deltar i projektet och förhoppningsvis kommer resultaten av studien att gynna patienter och deras familjer här i Sverige och internationellt.


Det är bara genom människors deltagande som hälso- och sjukvårdspersonalen kan förbättra vården: ge rätt information vid rätt tidpunkt, värna om varje persons värdighet och hjälpa dem att förbereda sig under livets sista tid.


Vi som jobbar med iLIVE vill med den nya webbsidan öka medvetenheten och skapa ett utrymme för en debatt om hur vi hanterar död och döende i dagens samhälle. På den nya sidan, som bygger på interaktivitet, uppmuntrar vi besökarna att dela med sig av sina idéer och erfarenheter för att möjliggöra ett ökat engagemang från samhällets sida, till stöd för en god upplevelse av döendet och för att minska den samhälleliga och individuella tystnad som omger döende, död och sorg.


Under slagordet ”I want to decide” (”Jag vill bestämma”) innehåller den nya webbsidan flera delar:

  • En del för besökarnas direkta deltagande, med frågor och undersökningar om deras åsikter kring vård i livets slutskede.

  • En detaljerad förklaring av de huvudstudier som ingår i iLIVE-projektet, där 14 centra för palliativ vård och universitet i tretton länder i Europa, Amerika och Oceanien deltar.

  • En nyhetssektion och en kalender med aktiviteter både personligen och på nätet för människor att delta i.

För tillfället finns webbsidan endast på engelska och spanska, men vi jobbar på med att översätta denna interaktiva del av iLIVE webbsidan till andra språk, bland annat svenska. Men ni kan redan nu gå in titta på sidan och även skriva till oss, till och med på svenska.21 views0 comments

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page