top of page

Omsorg for døyande under covid-19-pandemien - pårørande sine erfaringar
Ein nyleg publisert artikkel viser at behandlinga og pleia for døyande pasientar stort sett var god i den første fasen av korona-pandemien, mens omsorga for og kommunikasjonen med dei pårørande var svekka.

​Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest deltok i ein stor, internasjonal studie om omsorga for døyande under covid-19-pandemien. Helsepersonell og pårørande som hadde erfart dødsfall hos ein vaksen person våren 2020, vart inviterte til å svare på eit anonymt, nettbasert spørjeskjema.

9 views0 comments

Kommentare


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page