top of page

VOLONTÄRERSTUDIEN

Professor John Ellershaw förklarar vad volontärstudien handlar om

Professor John Ellershaw är huvudansvarig forskare för voluntärstudien. Han arbetar vid Palliative Care Institute i Liverpool, som är knutet till stadens universitet.

Varför är frivilliga volontärer viktiga?

I livets slutskede finns behov av att inte bara lindra fysiska symtom, utan även känslomässiga symtom som kan också vara en orsak till lidande. Vi kan även säga att döendet är en social process och den psykologiska oro som kan komma fram behöver en särskild uppmärksamhet. Oron kan komma fram på grund av ångest, depression, ensamhet eller av att vara en börda och kan även ibland orsaka fysiska obehag. Stödet från frivilliga volontärer kan vara en mycket viktig och nödvändig samhällsresurs för att förbättra upplevelsen vid livets slut och i döendet.

Vårt mål

Som en del av iLIVE-projektet har vissa av medlemsländerna inrättat ett särskilt utbildningsprogram för volontärer som sen ska följa med patienter och deras familjer under livets sista månad. Utbildningen genomförs med särskild lyhördhet för att skapa ett gemensamt utbildningsprogram som bygger på omfattande erfarenhet från det frivilligarbete inom palliativ vård som de deltagande länderna redan har. Detta gemensamma program, som kan användas överallt, kommer att anpassas i varje land till landets behov och särdrag för att få fram kvalificerade och välutbildade volontärer som kan stödja människor i en så känslig fas av livet och i döden.

Ta kontakt 

Vill du veta mer om vad vi gör?
Kontakta oss!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page