top of page

LÄKEMEDELSSTUDIEN

Professor Lia van Zuylen förklarar vad läkemedelsstudien handlar om

Professor Lia van Zuylen är den ledande forskaren i läkemedelsstudien. Hon arbetar vid Erasmus Medical Centre i Rotterdam.

Ett verktyg för hälso- och sjukvårdspersonalen

Att se över den behandling som ges i livets slutskede är av stor vikt för att hantera symtom och lindra lidande i livets slutskede. Det kan innebära att sjukvårdspersonal avslutar läkemedelsbehandlingar och andra behandlingar som inte är nödvändiga och som i vissa fall till och med kan även försvåra symtomlindringen i livets slutskede.

Vårt mål

Målet med den här iLIVE-studien är att utveckla och utvärdera ett digitalt verktyg, kopplat till patientens journal, för att hjälpa läkare att utvärdera läkemedelsbehandlingen i livets slutksede. Det är ett beslutsstöd för att anpassa behandlingen till varje persons behov genom att ta bort eller lägga till medicinering.

Ta kontakt 

Vill du veta mer om vad vi gör?
Kontakta oss!

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page