top of page

Statusuppdatering från arbetet med iLIVE i Sverige

Updated: Jan 21, 2022

Arbetet med EU-projektet iLIVE här i Sverige går framåt. Ulrika Lindstedt, forskningssjuksköterska på Palliativt Utvecklingscentrum, ger nedan en statusuppdatering av det pågående projektet.


"Vi har genomfört 15 intervjuer med patienter, närstående och vårdpersonal, och just nu pågår transkribering av dessa.


Den 1 april påbörjades screening och inkludering av patienter och närstående till kohortdelen av studien. ASIH i Lund var den enhet som var först ut för screening och inkludering av patienter och närstående. Jag upplever att arbetet flyter på och av de patienter som har varit möjliga att inkludera har de allra flesta tackat ja till att delta i studien, vilket känns mycket positivt.


I början av maj började jag även screena och inkludera patienter på Onkologen i Malmö. Arbetet var där något svårare, vilket kanske inte var helt oväntat. Svårigheterna berodde exempelvis på att de patienter som skulle tillfrågas var iväg på olika undersökningar, att de kanske inte riktigt hade tagit till sig sin sjukdomsprognos eller att de inte haft någon typ av brytpunktsamtal. Men det känns ändå hoppfullt. Personalen på Onkologen var välkomnande och nyfikna på studien och jag är övertygad om att det kommer gå att inkludera patienter även där.


Internmedicin i Simrishamn är också en av de enheter som ska ingå i kohort-delen av studien, screening och inkludering av patienter kommer att inledas där till hösten."9 views0 comments

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page