top of page

iLIVE – Forskning på onkologen i Malmö

Just nu jobbar forskningssjuksköterskan Ulrika Lindstedt för fullt med att samla in data från patienter och närstående här i Sverige till iLIVE projektet. Varje tisdag åker Ulrika till onkologen i Malmö och besöker patienter som vill delta i studien. Patienterna får fylla i en enkät där de svarar på frågor om hur de upplever sin sjukdom, vad de tycker om sin medicinering, och vad de har för oro, förväntningar och önskemål kring sin vård. De tillfrågas även om de har någon närstående som vill fylla i enkäten.

Cirka 95% av tillfrågade patienter och närstående är positiva till studien och vill gärna vara med. Det är viktigt för dem att delge sina erfarenheter, säger Ulrika Lindstedt.

Det har givetvis funnits vissa utmaningar med projektet. En av dessa är att även om nästan alla tillfrågade patienter är positiva till att inkluderas i studien, är det bara ett fåtal av de tillfrågade som skickar in enkäten efter att den är ifylld. Detta beror ofta på att patientens tillstånd snabbt har försämrats, eller att patienten har avlidit.


En annan utmaning med studien på onkologen är att det ofta är nya läkare som jobbar på avdelningen. Ibland har Ulrika kontakt med nya läkare varje vecka, som ännu inte har haft möjlighet att sätta sig in i iLIVE studien och dess syfte. Detta kan leda till att studien prioriteras bort av läkarna, eller att de är osäkra på vilka patienter som är lämpliga att inkludera i studien.Onkologavdelningen i Malmö, fotograf Emil Langvad


Vi har pratat med Camilla Grass som är enhetschef på onkologen i Malmö, för att höra mer om hur det går med forskningen på avdelningen:


Hur är inställningen till forskning på onkologen?

Inom onkologin sker det utveckling hela tiden. Det är en av anledningarna till att många av medarbetarna i teamet valt att arbeta inom onkologin. Att få bidra till forskningen här på avdelningen är något som uppskattas väldigt mycket av hela teamet och inte minst av vår fantastiska forskningsansvariga-sjuksköterska Linnea som är spindeln i nätet från avdelningens håll.


Hur är det att ha ett forsknings projekt på onkologen som handlar om palliativ vård och inte kurativ vård?

För oss på onkologen är palliativ vård en stor del och minst lika viktig bit som kurativ vård. Vi har ett fantastiskt team här av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, läkare och sekreterare som alla gör sitt yttersta för att alla patienter ska ha det så bra som det går. Att arbeta i teamet är inspirerande då patienterna tycker att de blir både sedda, bekräftade och väl omhändertagna. Samhörigheten gör att vi gråter och skrattar tillsammans. Vi ser oss alla som viktiga pusselbitar och tillsammans skapar och utvecklar vi vår arbetsplats och vården.


Vi tar regelbundet emot praktikanter hos oss och många tror till en början att det är tungt och svårt att arbeta på en onkologiavdelning. Men efter bara några dagar har de fått insikten att man kan vara del av att göra det väldigt fint för någon i livets slutskede gjort att de ändrat uppfattning om onkologin. De vill i de allra flesta fallen stanna kvar efter sin praktik. Så för teamet här är det otroligt viktigt att det också fokuseras på forskning kring palliativ vård och inte enbart kurativ vård.


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page