top of page

Avslutningskonferens för iLive i Rotterdam

Under en vecka i november reste flera av Palliativt Utvecklingscentrums medarbetare till Rotterdam för att delta i avslutningskonferensen för EU-projektet iLive, och i det årliga symposiet för International Collaborative for Best Care for the Dying Person.


Symposiet samlar personer och enheter med den gemensamma visionen och strävan att förbättra vården av döende. Erfarenhetsutbytet under konferensen är viktigt för alla och gemensamma utvecklings-, utbildnings- och forskningsprojekt presenteras och diskuteras.


iLive-projektet är nära knutet till The Collaborative, och kommer officiellt att avslutas vid årsskiftet. iLive-forskningen har strävat efter att utveckla nya, evidensbaserade och hållbara metoder för att lindra de symtom och det lidande som uppstår i slutet av livet för patienter med avancerade kroniska sjukdomar och deras familjer. Syftet har varit att globalt påverka upplevelsen av att dö; att människor fortsätter att leva tills de dör, ”lev bra, dö bra”. Tidiga och preliminära resultat från iLive presenterades i Rotterdam.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page