top of page

ŽIVIM šola prostovoljstva
V marcu 2021 smo v okviru projekta iLIVE začeli z ŽIVIM šolo prostovoljstva za težko bolne ob izteku življenja. Izhodišče predstavlja na sočutju temelječ program prostovoljstva, ki je nastal z namenom nagovarjanja psihosocialnih stisk v mednarodnem prostoru. Bistvo je ponuditi sočutno podporo, ki si jo želi čisto vsak človek ob iztekanju življenja.


Ozadje izobraževanja predstavlja predhodna raziskava, v kateri so eksperti iz petih držav sodelovali s ciljem, da se doseže konsenz glede tem in vsebin, ki naj bi jih tako izobraževanje vključevalo. Svoje dragocene izkušnje so v omenjeni raziskavi podelili tudi eksperti iz področja paliativne oskrbe pri nas. Prostovoljstvo ob izteku življenja ima svoje posebnosti in zahteva veliko znanja ter sistematične in organizirane podpore prostovoljcem. Pomembno je, da se prostovoljci čutijo dovolj pripravljene.


Sočutne podpore pa ne more zagotoviti zgolj program, napisan na podlagi strokovnih mnenj, zgoditi se mora še drugo, izpolnjenih mora biti več pogojev. Za namen tega prispevka naj v nadaljevanju izpostavimo samo nekatere. Osnova je zagnan tim, ki ga sestavljajo vodja raziskave Urška in raziskovalki Miša in Hana ter koordinatorka prostovoljcev Petra, sicer socialna delavka v Kliniki Golnik. Del tima se je januarja 2020 udeležil treninga koordinatorjev prostovoljstva v Liverpoolu, ki je temeljil na izsledkih mednarodne raziskave z eksperti. Pridobljena spoznanja smo vključile v kurikulum šole, ki ga sestavlja pet temeljnih sklopov: vloga prostovoljca v bolnišnici, vidiki oskrbe ob izteku življenja, izgubo in žalovanje, komunikacijske spretnosti ter podpora notranjim močem posameznika. Vsebino in izvajanje smo prilagodile kulturnim in drugim posebnostim okolja, kjer se bo prostovoljstvo izvajalo.


Dalje je za doseganje skupnega cilja ključno, da se za prostovoljstvo odločijo entuziastični in pogumni posamezniki, ki v svojem življenju dajejo prednost novostim, kompleksnostim in globini doživljanja. Na našo srečo se je tudi ta pogoj izpolnil. V kratkem času se je med nami vzpostavila dinamika, ki temelji na zaupanju, pozornem poslušanju, gradijo se mostovi med različnimi profili in generacijami. Spoznanja in izkušnje iz ŽIVIM učnega okolja, ki je zaradi aktualnih razmer preseljen na zoom, bodo pripomogli k njihovi pripravljenosti in globokemu razumevanju, kaj zajema tako prostovoljstvo. Prostovoljke bodo bolnike v času epidemije podpirale preko telefona. Ob spremenjeni epidemiološki situaciji pa si želimo ob upoštevanju aktualnih priporočili omogočiti podporo v živo. Svoje delo bomo skupaj sproti ocenjevali in se s tem, upamo, bogatili.


Odzivi in komentarji prostovoljk so zaenkrat več kot spodbudni. S tem dobivamo potrditve, da smo na pravi poti do cilja, ki je lajšati trpljenja bolnikov z neozdravljivo boleznijo in njihovih bližnjih. Čez čas sledi ovrednotenje uspešnosti programa usposabljanja prostovoljcev. Med drugim bomo ocenili, če program usposabljanja prostovoljcev izboljša kakovosti življenja umirajočih in kakovost procesa žalovanja bližnjih.
10 views0 comments

Comments


  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Icono negro LinkedIn
bottom of page